آب و هوا در آسیا و جهان

0
45 بازدید

متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین(ع) شهرستان نیشابور 13 ویدیو

مبحث آب و هوا در آسیا و جهان - مدرس: خانم الهه آزاده
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77