آموزش بهداشت دهان و دندان

0
14 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 559 ویدیو

آموزش نکات بهداشتی دهان و دندان توسط مربی محترم بهداشت ابتدایی پسرانه امام حسین علیه السلام واحد۴ _ خانم انسیه خواجه عتیق
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77