آموزش بهداشت دهان و دندان

0
232 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 566 ویدیو

آموزش نکات بهداشتی دهان و دندان توسط مربی محترم بهداشت ابتدایی پسرانه امام حسین علیه السلام واحد۴ _ خانم انسیه خواجه عتیق
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76