آموزش تاریخ معاصر پایه یازدهم تجربی(درس بیست و پنجم)

0
130 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه دوره دوم امام حسین(ع) شهرستان نیشابور 667 ویدیو

آموزش تاریخ معاصر(درس بیست و پنجم) مدرس :سرکار خانم گنجعلی
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76