آموزش علوم مبحث مسافت وجابه جایی

1
219 بازدید

متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 352 ویدیو

آموزش علوم مبحث مسافت وجابه جایی پایه نهم
۲۹ مهر ۱۳۹۹
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76