اجرای بیست و سومین مانور سراسری زلزله

0
78 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 478 ویدیو

۸ آذرماه بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی برگزار شد . دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند به همین منظور مربی محترم بهداشت آموزش هایی به این عزیزان دادند .
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76