اجرای سرود ” سلام فرمانده “

1
70 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین (ع) واحد سه شهرستان مشهد 527 ویدیو

توسط دانش آموزان دوره دوم در اردوگاه هویزه
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76