اجرای سرود “سلام فرمانده”

0
60 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین (ع) واحد سه شهرستان مشهد 527 ویدیو

توسط دانش آموزان پایه ششم و برگزیدگان طرح جابر ابن حیان و جشنواره علمی-پژوهشی تا ثریا
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76