ارزیابی خوشنویسی و هنر دانش آموزان پایه پنجم و ششم

2
115 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد یک شهرستان مشهد 591 ویدیو

ارزیابی خوشنویسی و هنر دانش آموزان پایه پنجم و ششم درکلاس خانم اخوان
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77