تشکر و قدردانی دانش آموزان از آموزگارشان در پایان سال

0
46 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین(ع) شهرستان تربت حیدریه 708 ویدیو

کلیپ تشکر و قدردانی دانش آموزان از آموزگارشان در پایان سال توسط سرکار خانم داور تقدیم می گردد .
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76