توصیه های ایمنی هنگام وقوع زلزله

0
17 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 559 ویدیو

بیان توصیه های ایمنی هنگام وقوع زلزله در یک نگاه _ تهیه شده توسط مربی محترم بهداشت آموزشگاه انسیه خواجه عتیق
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77