توصیه های بهداشتی مراقبت از چشم

0
86 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 566 ویدیو

توصیه های بهداشتی مراقبت از چشم تهیه شده توسط سرکار خانم انسیه خواجه مربی محترم بهداشت دبستان پسرانه امام حسین (ع) واحد۴ مشهد
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76