جشن الفبا

0
51 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 478 ویدیو

جشن الفبا در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تقدیم حضور شما می شود
۱۲ تیر ۱۴۰۱
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76