جشن قرآن

0
61 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 478 ویدیو

دختر عزیزم آنگاه که درون خویش را از خود تهی یافتی و بیرون از خویش را خالی از خدا قرآن بخوان . آنگاه که در دریای خروشان زندگی در چنگال طوفان جهل و ترس اسیر شدی و ساحل صلاح و صلح و کشتی نجات و رهایی را آرزو کردی قرآن بخوان . آنگاه که عقلت احساست را به بند کشید و فکرت عشقت را و قوه ی پیوستن به یزدان به نیروی عرفان را از دست دادی قرآن بخوان . جشن قرآن مبارک .
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76