جلسه ارائه کارنامه مهر و آبان – تحلیل و مشاوره در درس علوم تجربی

0
23 بازدید

متوسطه دوره اول پسرانه امام حسین(ع) شهرستان کاشمر 54 ویدیو

روز یکشنبه، ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه ارائه اولین کارنامه تحصیلی دانش آموزان (کارنامه عملکرد تحصیلی در ماه های مهر و آبان سال تحصیلی جاری) به اولیاء و ارائه نکات مشاوره ای در حوزه های تحصیلی، تربیتی و آموزشی مربوط به دانش آموزان، در محل آموزشگاه و با حضور کادر اجرایی، دبیران و اولیاء محترم برگزار گردید، جزئیات بیشتر، در تارنمای آموزشگاه به نشانی اینترنتی Rbk.tabaar.org ارائه شده و هم اکنون قابل مطالعه است؛ فیلم حاضر مربوط به تحلیل کارنامه و ارائه راهنمایی به اولیاء محترم جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی می باشد.
۲۷ آبان ۱۴۰۱
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76