درس هدیه های پایه ششم”سفرهای با برکت”قسمت چهارم

0
93 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین(ع) شهرستان تربت حیدریه 730 ویدیو

کلیپ درس هدیه های پایه ششم"سفرهای با برکت"قسمت چهارم توسط خانم مزدورپرش تقدیم می گردد .
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76