دروغ گویی

0
18 بازدید

پیش دبستانی امام حسین(ع) شهرستان نیشابور 197 ویدیو

ویژگی های آدم دروغگو برگرفته از کتاب آداب وادب
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77