دینی( ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹) آقای قارزی

0
68 بازدید

متوسطه دوره دوم پسرانه امام حسین (ع) واحد یک شهرستان مشهد 1,637 ویدیو

آموزش درس دینی( ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹) مدرس: آقای قارزی- متوسطه دوره دوم پسرانه امام حسین (علیه السلام) - واحد۱
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77