ریاضی نهم _آموزش معادله ی خط

0
75 بازدید

متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین(ع) شهرستان تربت حیدریه 19 ویدیو

ریاضی نهم _آموزش معادله ی خط
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76