زیست(۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰) خانم خیاطی

0
217 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 2,471 ویدیو

آموزش درس زیست(۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰) مدرس: خانم خیاطی - متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (علیه السلام) - واحد۲
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76