سخنان پایانی مدیریت محترم آموزشگاه با اولیاء گرامی

0
40 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 559 ویدیو

سخنان مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقای علیخانزاده با اولیاء گرامی در روز های پایانی مدیریت ابتدایی پسرانه امام حسین علیه السلام واحد۴
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77