عربی(۱۴مرداد)خانم رضایی

0
180 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین(ع) شهرستان کاشمر 474 ویدیو

آموزش درس عربی جلسه اول ۱۴ مرداد مدرس خانم رضایی مدرسه دبیرستان دخترانه پایه دوازدهم دوره دوم
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76