عربی(۱۴مرداد)خانم رضایی

0
231 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (ع) واحد یک شهرستان مشهد 1,568 ویدیو

آموزش درس عربی جلسه اول ۱۴ مرداد مدرس خانم رضایی مدرسه دبیرستان دخترانه پایه دوازدهم دوره دوم
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76