فصل ششم سطح و حجم ، حجم های هندسی

0
82 بازدید

متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین(ع) شهرستان تربت حیدریه 19 ویدیو

فصل ششم سطح و حجم ، حجم های هندسی
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76