فیزیک کنکور -کلاسهای تابستان-۱۵ شهریور ۱۴۰۰

0
124 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (ع) واحد یک شهرستان مشهد 1,568 ویدیو

فیزیک کنکور -کلاسهای تابستان-۱۵ شهریور ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76