فیزیک (۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰): خانم طباطبایی

0
164 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 2,471 ویدیو

آموزش درس فیزیک (۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰) مدرس: خانم طباطبایی- متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (علیه السلام) - واحد۲
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76