مختصری از فعالیت های آموزشی و پرورشی آموزشگاه

0
49 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 488 ویدیو

پیامبر اکرم(ص):((هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.)) کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۰، ح ۱۴۶۵۴ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱، مختصری از فعالیت های آموزشی و پرورشی آموزشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که در قالب ویدئو به نمایش گذاشته شده است.
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76