مسابقه دست نوشته های طلایی مرحله آموزشگاهی

0
85 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 559 ویدیو

مسابقه دست نوشته های طلایی مرحله آموزشگاهی_ پایه اول _مربی:سرکار خانم محبوبه مزنگی
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77