مسابقه دست نوشته های طلایی مرحله آموزشگاهی

0
328 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 577 ویدیو

مسابقه دست نوشته های طلایی مرحله آموزشگاهی_ پایه اول _مربی:سرکار خانم محبوبه مزنگی
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76