مهارت خودآگاهی با جعبه سحرآمیز

0
30 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین(ع) شهرستان تربت حیدریه 730 ویدیو

کلیپ مهارت خودآگاهی با جعبه سحرآمیز مربوط به آموزش مهارت های زندگی توسط سرکار خانم مهدی زاده تقدیم می گردد .
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76