نمایشگاه مجازی جشنواره جابربن حیان

5
3,400 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین (ع) واحد چهار شهرستان مشهد 577 ویدیو

تشکر مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقای علیخانزاده از کلیه عوامل جابر و گزیده ای از طرح ها
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76