هم صدا با همه دانش آموزان ندای لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین

0
27 بازدید

ابتدایی پسرانه امام حسین(ع) شهرستان کاشمر 464 ویدیو

شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ . همزمان با هفته وحدت و هم صدا با همه دانش آموزان در زیر پرچم سالار و سرور شهیدان در کنار معلم هایمان یک صدا یک دل، ندای لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین را سر می دهیم.
  • تعداد دانش آموزان 946
  • تعداد ویدیوها 30,636
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76