گزارش تصویری عملکرد شانزدهمین یادواره کودک و محرم

0
50 بازدید

ابتدایی دخترانه امام حسین (ع) واحد دو شهرستان مشهد 478 ویدیو

گزارش تصویری عملکرد شانزدهمین یادواره کودک و محرم ، سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ در دبیرخانه این یادواره واقع در دبستان دخترانه واحد ۲
  • تعداد دانش آموزان 945
  • تعداد ویدیوها 30,401
  • تعداد معلمین 520
  • تعداد مدارس 76