گزیده ای از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی دبیرستان – سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

0
36 بازدید

متوسطه دوره دوم دخترانه امام حسین (ع) واحد یک شهرستان مشهد 1,507 ویدیو

گزیده ای از فعالیتهای آموزشی - فرهنگی - مشاوره و .... دبیرستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹
  • تعداد دانش آموزان 250
  • تعداد ویدیوها 28,982
  • تعداد معلمین 417
  • تعداد مدارس 77